SOUTĚŽ O HOJDAVAK JUNIOR - houpadlo pro děti do 50 kg

Přidáno: 30.05.2017 12:04:27 Počet shlédnutí: 820

30 Květen 2017

Soutěž na FACEBOOKU o houpadlo pro děti HOJDAVAK JUNIOR, které získalo OCENĚNÍ NEJLEPŠÍ PRODUKT na Mini festivalu v Praze (květen 2017)

SOUTĚŽ O HOJDAVAK JUNIOR - houpadlo pro děti do 50 kg

Vyhraj textilní houpadlo HOJDAVAK JUNIOR s nosností do 50 kg

Pravidla soutěže

Obecná ustanovení

Soutěž "Vyhraj textilní houpadlo Hojdavak Junior" (dále také jen "soutěž") probíhá na území České a Slovenské republiky. Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Petra Holá - Hojdavak, Na Slatince 3279/3, 106 00 Praha 10, IČ 68971575, (dále jen "Hojdavak").

Soutěž probíhá na Facebook stránce společnosti Hojdavak (https://www.facebook.com/hojdavak.cz/?fref=ts ) a je určena uživatelům sociální sítě Facebook starším 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České a Slovenské republiky, dále jen „účastník soutěže".

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

Mechanika soutěže

Soutěž probíhá v termínu 30.5.2017 (okamžitě po uveřejnění na FB) do 5.6.2017 (23:59:59). Účastníkem soutěže se stává každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, tzn. udělí „LIKE" facebookové stránce (profilu) Hojdavak a pod soutěžní facebookový post vloží komentář obsahující: 1/ barvu, ve které chce vyhrát Juniora (výběr z barev žlutá, mentolová, šedá), 2/ barvu, o kterou by rozšířil naši nabídku barev.

Výhra

Hlavní výhra v soutěži je textilní houpadlo Hojdavak JUNIOR v barvě dle vlastního výběru (výběr z barev žlutá, mentolová, šedá). Výherce hlavní ceny vylosuje organizátor soutěže nejpozději 3 dny po ukončení soutěže, a to ze soutěžících, kteří splnili pravidla soutěže. K losování bude použit generátor náhodných čísel. Výhra nemůže být proplacena v penězích a není soudně vymahatelná.

Předání výher

Vylosovaného výherce bude kontaktovat Hojdavak prostřednictvím komentáře či zprávy u soutěžního facebookového postu a dohodne s ním další podrobnosti předání výhry. Výherce je povinen sdělit adresu, telefonní číslo a e-mail do 5-ti pracovních dní, v opačném případě nárok na výhru ztrácí. Předání výhry bude realizováno nejpozději do 30.6.2017.

Hojdavak si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady. Ve sporných případech si Hojdavak vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností. V případě vícenásobných odpovědí bude do slosování zařazen účastník jen jedenkrát.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů"), uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho facebookové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České či Slovenské republiky, e-mailová adresa , příp. telefonní číslo (dále jako „údaje"), do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Osobní údaje pořadatel zpracovává v elektronické podobě. Osobní údaje mohou být zpracovávány prostřednictvím třetích stran, zejména pak subjektů podílejících se na průběhu promo akce. Pořadatel je zodpovědný za ochranu osobních údajů v rozsahu podle zákona č.101/2000 Sb.

cz

sk

en 

PROČ NAKUPOVAT U NÁS?

- šijeme z látek TKANÝCH i BARVENÝCH v Česku

- naše Hojdavaky ŠIJÍ ČESKÉ švadleny

- koupí našich výrobků podpoříte CHRÁNĚNÉ DÍLNY

- šijeme ze 100% BAVLNY

 - látky pro děti VYHOVUJÍ VYHLÁŠCE č. 84/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let

 

 • Maxi I
 • Maxi II
 • Maxi III
 • Maxi IV
 • Maxi V
 • Maxi VI
 • Maxi VII
 • Hojdavak Junior I
 • Hojdavak Junior II
 • Hojdavak Junior III
 • Hojdavak Junior IV
 • Hojdavak Junior V
 • Hojdavak Baby I
 • Hojdavak Baby II
 • Hojdavak Baby III
 • Hojdavak Baby IV
 • Hojdavak Baby V
 • Reference
 • Reference
 • Reference
 • Reference

   tuv

Pro naši kolébku Hojdavak jsme získali certifikát kvality!

 

 

Slušná firma

Je nám ctí být součástí projektu SLUŠNÁ FIRMA

Tato stránka používá cookies. Vice info

Přihlášení